Sementləşdirilmiş karbid haqqında bəzi əsas biliklər - Fiziki xüsusiyyətlərin tərifləri

4

* Sərtlik

Materialın sərtliyi cismin səthinə sıxışdırılan sərtliyə qarşı mübarizə qabiliyyəti kimi müəyyən edilir. Əsasən Rockwell və Vickers ölçmələrindən istifadə etməklə.Vickers və Rockwell testlərinin prinsipləri fərqli olduğundan, bir sistemdən digərinə keçərkən diqqətli olmaq lazımdır.

* Məcburi Sahə Gücü

Məcburi sahənin gücü sementlənmiş karbiddə olan kobalt (Co) bağlayıcı maqnitləşdikdə və sonra maqnitsizləşdirildikdə histerezis dövrəsində qalıq maqnitizmin ölçüsüdür.O , ərinti təşkilatının vəziyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər .Karbid fazasının taxıl ölçüsü nə qədər incə olarsa , məcburi qüvvə dəyəri də bir o qədər yüksək olacaqdır .

* Maqnit Doyma

Maqnit Doyma: maqnit intensivliyinin keyfiyyətə nisbətidir.Sementləşdirilmiş karbiddə kobalt (Co) bağlayıcı faza üzrə Maqnit Doyma ölçüləri sənaye tərəfindən onun tərkibini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Aşağı maqnit Doyma dəyərləri aşağı karbon səviyyəsini və ya Eta-faza karbidinin mövcudluğunu göstərir. Yüksək maqnit doyma dəyərləri “pulsuz karbon” və ya qrafit.

* Sıxlıq

Materialın Sıxlığı (xüsusi çəkisi) onun həcminin nisbətidir. O, suyun yerdəyişməsi üsulu ilə ölçülür. Sementlənmiş karbid sıxlığı Wc-Co sinifləri üçün artan kobalt tərkibi ilə xətti şəkildə azalır.

* Transvers Cırılma Gücü

Transvers Cırılma Gücü (TRS) materialın əyilməyə müqavimət göstərmək qabiliyyətidir. Standart üç nöqtəli əyilmə testində materialın qırılma nöqtəsində ölçülür.

*Metalloqrafik analiz

Kobalt gölləri sinterləndikdən sonra birləşəcək, strukturun müəyyən nahiyəsində artıq kobalt ola bilər. Kobalt hovuzunu əmələ gətirən birləşmə fazası natamam yapışqan olsa, orada bəzi qalıq məsamələr əmələ gələcək, Kobalt hovuzları və gözeneklilik metalloqrafik mikroskopla müəyyən edilə bilər.

5

Karbid çubuqlarının emalına giriş

1: Kəsmə

310 və ya 330 mm standart uzunluğa əlavə olaraq, biz istənilən standart uzunluqda və ya xüsusi uzunluqda karbid çubuqların kəsilməsi xidmətini təmin edə bilərik.

2: Tolerantlıq

İncə üyütmə tolerantlığı h5/h6 tolerantlığına qədər üyüdülə bilər, digər incə üyüdmə tolerantlığı tələbləri sizin çertyojlarınıza uyğun olaraq işlənə bilər.

3: pah

Emal səmərəliliyinizi artırmaq üçün sementlənmiş karbid çubuqların kəsilməsi xidmətini təmin edə bilər


Göndərmə vaxtı: 22 mart 2022-ci il